Bild mynt

Ekonomi

Omsättning 2015:    269.154.000 kr
Förvaltade ytor:       60 000 kvm

Dotterbolag:
Slussgården Jupiter AB
Slussgården Saturnus AB
Slussgården Överkikaren AB
Slussgården Högberga AB
Slussgården Sandbacken AB
Slussgården Hantverkshuset AB
SKL FS Fakturatjänst AB

Antal anställda:    48