Bild sladdar

Digitalsupport

Digitalsupport är Sveriges kommuners och landsting och deras dotterbolags interna support för telefoni- , IT- och filmsändningar. Vi hanterar supportärenden för datorer, hjälper till med telefonrelaterade ärenden som inställningar i smartphones och surfplattor som har beställts genom dem. Vi ansvarar också för drift och support av sammanträdesrumstekniken i SKL’s hus.

Digitalsupport hjälper också till med att filma och webbsända evenemang samt att lagra materialet för senare visning. Vi är även behjälpliga med efterredigering och innehållsproduktion. Vi supporterar flera olika lösningar för resfria möten. Bara under 2016 så motsvarade den besparade sträckan Digitalsupport hjälpte till med, en bilresa på 80 varv runt jorden! Under 2017 tyder allt på att besparingen kommer bli ännu större när fler och fler använder tjänsten för resfria möten.

 

 

Spara

Spara