Om oss

SKL Fastigheter och Service AB är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

I uppdraget ingår att ansvara för SKL’s interna service så som växel/reception, expedition, fastighetsdrift och Servicecenter. Verksamheten består också av drift av SKL’s interna konferensvåning, AV-teknik, mobil- och IT-support åt SKL och dess övriga dotterbolag samt kurs- och konferensservice genom de olika affärsområdena Slussgården, Tolvan, Digitalsupport samt Konstella. All personal är anställd i moderbolaget SKL Fastigheter och service AB.

 

agarstruktur_2017

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara