Om oss

SKL Fastigheter och Service AB är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

I uppdraget ingår dels att ansvara för SKL’s interna servicefunktioner som drift av konferensvåning, reception, konferens och studioverksamhet samt digitalsupport åt SKL och dess dotterbolag. Genom fastighetsbolagen i Slussgården ägs och förvaltas ca 60 000 kvm kontors- och affärslokaler i fyra kvarter i Slussenområdet på Södermalm. All personal är anställd i moderbolaget SKL Fastigheter och service AB.

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara