Bild utsikt över Stockholm

Kontakt

SKL Fastigheter och service AB

Hornsgatan 20

118 82 Stockholm

Tel: 08-452 75 00

Ledningsgrupp

Karina Lööw

HR-ansvarig

08-452 74 84

Veronica Hjelte

Kommunikationsansvarig

08-452 73 64

Fredrik Åström

Controller

08-452 70 17

Martin Nilsson

Ekonomichef

08-452 70 63

Andreas Siverholm

Affärsområdeschef Tolvan

08-452 70 15

Susanne Öberg

Tf Affärsområdeschef Konstella

08-452 70 11

Sven-Olof Ström

Affärsområdeschef Slussgården

08-452 70 07