Våra fastigheter

Två av våra fastigheter, kv Saturnus 18-20 och kv. Överkikaren 31 är certifierade enligt Miljöklassad byggnad brons. Utmärkelsen bygger på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material både i nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter. Sandbacken mindre 39 är certifierad enligt den internationella standarden LEED med nivå Gold. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är utvecklat av US GreenBuilding Council.

Ett av våra långsiktiga mål är att varje år minska elförbrukningen med 2% i hela vårt fastighetsbestånd. 2015 lyckades vi nå målet med råge när vi minskade elförbrukningen med hela 6%. Några av åtgärderna som vi satsat på genom åren är närvarogivare för belysning och installation av markiser som underlättar för inomhusklimatet att reglera kylan. Sedan flera år så köper vi också enbart miljömärkt el från förnyelsebara källor som sol-, vind och vågkraft. Enligt rutinen väljer vi också leverantörer som arbetar med sina miljöfrågor på samma sätt som vi gör vilket i sin tur medför samordnade transporter och leveranser till oss för hållbar utveckling.