Vår service

Genom medvetet och aktivt arbete kan vi erbjuda en mängd attraktiva tjänster med bäring i miljö- och hållbarhetsarbete. Förutom enkla och redan naturliga hygienfaktorer som möjlighet att källsortera i alla våra fastigheter så har vi stor miljövinst i att vi finns nära våra kunder och hyresgäster. Eftersom vi kan leverera våra tjänster till fots minimerar vi transporter som påverkar miljön negativt. Förutom leveranser till våra kunder till fots så erbjuder vi också våra kunder möjligheten att låna cyklar i vårt Servicecenter, kanske det mest effektiva och miljövänliga transportmedlet av alla. Slussgården har också en företagsbil – en elbil som drivs av el. Som vi laddar i ett vanligt eluttag med miljömärkt el. Inget tankande och inget koldioxidutsläpp, bara en sladd!

Och givetvis är det bara ekologisk frukt i våra fruktkorgar, och i kaffemaskinerna vi tillhandahåller bryggs enbart Fairtrade-märkt kaffe. Vår städtjänst använder enbart miljövänliga produkter som är Svanen-märkta eller bra miljöval. För att nämna några saker, men vi tror det märks att vi värnar om miljön.