SKL Fastigheter och Service AB är det personliga serviceföretaget med kvalitet som främsta drivkraft.

Vår verksamhet spänner över följande områden: Fastighetsägande och fastighetsförvaltning med tillhörande kontorsnära service i egen regi samt kurs- och konferensservice.